Home

Home > Nieuws > Kantoren

Slimme pioniers renoveren kantoren naar energieneutraal


Gepubliceerd op 7 maart 2012


Zeven haalbaarheidsstudies gaan van start

In maart starten zeven studies voor een technische onderbouwing van kantoorrenovaties met een energiereductie van 60%. Voor deze oproep van het initiatief ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’ zijn 18 aanvragen binnengekomen bij het programma Energiesprong; zeven daarvan zijn gehonoreerd voor financiering. Vanaf 7 mei is het mogelijk om realisatieprojecten voor financiële ondersteuning, binnen ditzelfde initiatief, in te dienen.

7 haalbaarheidsstudies met grote diversiteit

Een belangrijke voorwaarde voor deze haalbaarheidstudies voor renovatieprojecten is een energiereductie van minimaal 60%. Deze technische onderbouwingen kunnen ook een alternatief scenario bieden voor een reeds bestaand plan of initiatief. Per aangewezen project wordt maximaal €15.000 vergoed. De animo was groot, maar liefst 18 consortia deden een aanvraag. Zeven daarvan zijn geselecteerd en zullen nog voor de zomer hun resultaten opleveren:

 • Chiba Heerlen
  Dit gebouw uit 1993 is onderdeel van de onderwijscampus van de Open Universiteit Nederland (OUNL). De OUNL wil de eerste emissievrije, groene universiteit zijn.
 • Dunea Zoetermeer
  Kantoorpand aan het Plein van de Verenigde Naties in Zoetermeer. De coalitie onderzoekt de mogelijkheden voor renovatie naar energielabel A+.
 • Grontmij Alkmaar
  Het kantoorpand uit 1997 met huidig energielabel D, wil naar label A.
 • Triodos Vastgoed
  Het doel voor het kantoorpand aan de Stationsweg in Groningen uit 1994, is om snel, in een half jaar tijd, te renoveren van label G naar A+.
 • Tropicana Rotterdam
  Dit voormalig zwemparadijs wordt gerenoveerd naar kantoren met leisure. Het kantoorgedeelte beslaat 70% en men onderzoekt de mogelijkheden voor renovatie met 60% energiereductie.
 • Spanbroeks Schoonste, kantoorcomplex
  De laagbouw uit 1980 wordt gerenoveerd. Er worden 3 scenario’s onderzocht, 60 %, 100% en 120% energiereductie.
 • MAS ARBOS in Oss
  Dit monumentale pand uit 1883 wordt gerenoveerd, men onderzoekt de mogelijkheden voor een energiereductie van 60%. De huurder, bouwbedrijf Berghege, bouwt zelf mee.

In het kielzog van deze haalbaarheidsstudies start een oproep voor realisatieprojecten; dat is het tweede, uitvoerende deel van de regeling ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’. Hiervoor is in totaal ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar; consortia kunnen zich inschrijven vanaf 7 mei. Op 22 maart vindt een informatiebijeenkomst plaats voor deze regeling.

Het doel van het initiatief ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’ is om alle partijen in de huisvestingsketen van kantoren in beweging te krijgen om een grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen te realiseren. De nog te selecteren realisatieprojecten ontvangen financiële ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en worden door Energiesprong ondersteund met kennis- en communicatieactiviteiten.

Een meer intensieve samenwerkingsvorm tussen bouwpartijen is in alle gevallen een voorwaarde voor inschrijving.

> Meer lezen over  ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’
> Inschrijven voor de informatiebijeenkomst