Home

Home > Nieuws > Kantoren, Retail, Woningbouw corporaties, Woningbouw particulieren

Visie van econoom Rifkin en de relatie met een energiesprong


Gepubliceerd op 25 januari 2012


Annoesjka Nienhuis, betrokken bij Energiesprong, ziet het gedachtegoed van Jeremy Rifkin, de Amerikaanse topeconoom, als inspiratiebron voor een energiesprong. Ze ziet nieuwe en onbenutte businesskansen voor bouwbedrijven, vergelijkbaar met de kansen die Bol.com en Google enkele jaren geleden hebben genomen en weten te verzilveren. Rifkin pleit voor een energieleverende gebouwde omgeving als antwoord op het wereldwijde klimaatprobleem en in zijn visie is een grote rol weggelegd voor de bouw (en transport) sector.

De revolutie zit hem in het feit dat we van centrale macht naar een verdeelde macht over energie gaan. Net zoals het internet gezorgd heeft voor een verschuiving van centraal bewaarde kennis voor de ‘happy few’ naar gedeelde kennis, waarmee meerdere machtsstructuren doorbroken zijn.

Deze revolutie versnelt als de beleidsmakers en de maatschappij zich richten op de volgende 5 pijlers:

  1. Duurzame energie
  2. Energieleverende gebouwde omgeving
  3. Lokale energie opslag
  4. Smart Grids georganiseerd zoals het internet
  5. Elektrische voertuigen

Uiteraard is er nog veel werk te doen om deze 5 pijlers op grote schaal en economisch haalbaar toe te gaan passen in Nederland en de rest van de wereld. Echter, wij leven in een land dat als eerste natte voeten krijgt, dus wij hebben haast. Hiermee investeren we meteen in exporteerbare kennis en producten. Uiteraard moet de rest van de wereld wel meebewegen, anders krijgen we alsnog natte voeten. Er zijn op de 5 pijlers al een aantal hoopvolle ontwikkelingen in Nederland te zien, die te lezen zijn in een uitgebreider artikel ’Op naar een energieleverende gebouwde omgeving’ van de hand van Nienhuis.

1: Bron: http://odewire.com/135419/viva-la-revolution.html/3