Nieuws

Bundeling van krachten boost voor duurzame gebiedsaanpak

9 november 2011 door Energiesprong

Na een intensieve selectieronde van dertien inzendingen wijst Energiesprong drie projecten aan voor subsidie om een gebied duurzaam aan te pakken. Hiermee sluit de Experimentenoproep Energiesprong Kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden.

Een bestaand bebouwd gebied grootschalig en samenhangend te verduurzamen, daarmee is nog nauwelijks ervaring. Laat staan dat het zo grondig aangepakt wordt. Om die minimale 45% reductie te halen, ben je er met een enkele maatregel niet. Daarvoor is een integrale aanpak nodig. Dus isolatie én een innovatieve vorm van verwarmen, een lager energiegebruik én het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Het liefst zonder consessies te doen op gezondheid en comfort. De experimentenoproep stimuleert deze brede aanpak.

De winnaars hebben er zin in
Ervaring met een dergelijke aanpak of niet, de inzenders hebben er duidelijk zin in. Ze hebben hun idealen omgesmeed in haalbare, realistische plannen en doen dit op krachtige innovatieve manieren. Zo biedt elk project verrassende invalshoeken en kijkt over de eigen grenzen heen. Ivo Opstelten, programmaregisseur van Energiesprong, is enthousiast. ‘Je ziet dat er een enorme potentie ligt om gebieden te verduurzamen en dat die 45% niet alleen haalbaar is, maar zelfs vergroot kan worden.’

De drie winnende projecten zijn:
1. Warmtenet Hengelo, dat dynamisch ontwikkelt op vraag en aanbod;
2. supersnelle systeemrenovatie voor systeemwoningen in Kerkrade;
3. verduurzaming van sloop-nieuwbouwwoningen en de openbare ruimte in Haarlem.

Succesvol effect
Een gebied duurzaam verbeteren kan alleen door hecht samen te werken. En dat ligt lang niet altijd voor de hand. Je hebt immers te maken met partijen die elkaar niet zomaar opzoeken, zoals woningcorporaties, lokale overheden, marktpartijen en particulieren. Alleen samen kunnen zij een echte energietransitie op gang brengen. De experimentenoproep daagde hen dan ook expliciet uit gezamenlijk na te denken over de langere termijn, iets wat anders niet uit zichzelf gebeurt. Dit effect is bij voorbaat een succes.

Juist de samenwerking maakt het verschil tussen ronkende, maar loze plannen en de haalbaarheid van ambities. Het gaat niet om woorden, maar om daden: ‘de subsidie wordt pas definitief op het moment van realisatie, als het energiereductiepotentieel echt bewezen is’, aldus Ivo Opstelten.

Lees meer over Binnestedelijke Gebiedsontwikkeling