Van start!

Vanaf 28 maart was het mogelijk om in te schrijven voor een subsidie ten behoeve van realisatie van projecten. Uit de dertien inzendingen is een selectie gemaakt. Dit selectieproces vond plaats in twee rondes. De eerste ronde bestond uit algemene controle van de inschrijving en eerste beoordeling van de waarde van de inschrijving afgezet tegen de criteria van de oproep. Dit leidde tot een voorselectie van vier projecten. De tweede ronde bestond uit beoordeling door een technische commissie van enkele experts en specialisten die de haalbaarheid beoordeelde.

De definitieve selectie is door de commissie bepaald. Het gaat om de projecten: Warmtenet Hengelo, Kerkrade (Passief Huis in bestaande bouw) en Slachthuisbuurt Haarlem. De definitieve subsidiebeschikking werd met enige vertraging in december 2011 gegeven door het ministerie van BZK. De projecten zijn nu officieel van start.